Fair Investments har under lång tid positionerat sig som en av de ledande aktörerna inom den globala fondindustrin. Deras framgångsrika strategi, som innefattar långsiktiga investeringar i globala kvalitetsbolag, har resulterat i en konsekvent överavkastning gentemot globala världsindex. I denna artikel ska vi utforska deras investeringsstrategi och affärsfilosofi, samt de innovativa metoder de använder för att säkerställa att andelsägarnas intressen sätts i första rummet.

 

Fokus på långsiktig värdeökning

En av de mest framträdande ansiktena på Fair Investments är Oskar Robertsson, Kommersiell Koordinator, som delar insikter om företagets strategi. Han understryker att deras huvudsakliga mål är att hitta långsiktiga vinnare på världens börser. Deras fokus ligger på att identifiera kvalitetsbolag som har förmågan att försvara en stark underliggande tillväxt över tiden.

En avgörande aspekt av deras strategi är att inte låta sig distraheras av de kortfristiga oro och volatilitet som ibland skakar finansmarknaderna. Under senare tid har bekymmer som inflation, högre räntor och geopolitiska spänningar skapat ökad riskpremie på marknaden. Fair Investments ser dock detta som möjligheter snarare än hinder, under förutsättning att man har gjort läxan när det gäller att välja bolag.

Enligt Oskar är det viktigt att titta på bolagsspecifika faktorer snarare än makrofaktorer. Så länge de bolag de investerar i fortsätter att leverera resultat och demonstrera sin förmåga att generera värde över tid, ser de kortsiktiga nedgångar på börsen som chanser att förstärka sina positioner. Det är en strategi som kräver tålamod och långsiktighet, och det är något som Fair Investments har bevisat sig vara mästare på.

 

Multipel vs. bolagsstävling

En viktig insikt som Oskar delar är att på kort sikt är marknaden ofta en popularitetstävling där multipeln, det vill säga hur många gånger det underliggande värdet handlas till, ses som den tydligaste referenspunkten. På längre sikt blir det dock en bolagstävling. Det är mycket enklare att förutse hur enskilda bolag kommer att utvecklas över tiden än att försöka förutsäga multipelns beteende.

Denna observation är kärnan i Fair Investments förvaltningsfilosofi. De är mer benägna att investera i bolag vars fundamenta är starka och som har förmågan att hålla en stabil tillväxt över tid. De fokuserar på att göra en djup analys av varje bolags konkurrensfördelar, affärsmodell, ledning, kapitalallokeringsförmåga, pricing power, lönsamhet, efterfrågan och potential. Genom att använda kvantitativa modeller kan de identifiera de bästa kandidaterna som uppfyller deras kriterier.

 

Camp-B filosofin

Fair Investments använder en förvaltningsfilosofi som de kallar Camp-B som är inriktad på att hitta bolag med förutsägbara kassaflöden. Denna filosofi är grundad på principen att investera i bolag med starka balansräkningar för att kunna hantera marknadens svängningar med framgång. Genom att bedöma bolagens konkurrensfördelar och deras förmåga att generera stabila kassaflöden, skapar de en portfölj som är rustad för att möta olika utmaningar.

Jan Haversten, som är licensierad Försäkrings- och Investeringsrådgivare på Fair Investments, förklarar att deras filosofi går ut på att identifiera bolag som har potentialen att leverera stabila kassaflöden på lång sikt. Detta gör det möjligt för dem att hålla en stabil portfölj som kan hantera marknadens svängningar med självförtroende.

 

Spets fonden – en “Fair” förvaltning

I Fair Investments Spets fond, som är en av deras mest framgångsrika produkter, finns ett urval av ungefär 30 innehav, där majoriteten av dessa är globala bolag. Deras investeringsstrategi är att investera globalt och låta förvaltningsmodellen styra den geografiska exponeringen. Samtliga bolag måste uppfylla modellens krav på kvalitet, vilket garanterar att portföljen är sammansatt av högkvalitativa tillgångar.

En av de mest unika aspekterna av Fair Investments förvaltning är att de bara tar ut avgifter när förvaltningen presterar. Detta är en avvikelse från den traditionella fondavgiftsmodellen, där avgift tas ut oavsett om fonden presterar eller inte. Genom att bara ta ut avgifter när de skapar avkastning för sina andelsägare visar Fair Investments sitt engagemang för att prioritera andelsägarnas intressen. Detta innebär att långsiktiga kunder har haft en gratis förvaltning när fonden inte presterar och att de delar risken med sina andelsägare.

 

Sammanfattning – Fair Investments

Sammanfattningsvis har Fair Investments etablerat sig som en pålitlig aktör inom fondindustrin genom att använda en noggrann och långsiktig investeringsstrategi. Deras fokus på kvalitetsbolag, förutsägbara kassaflöden och en “fair” avgiftsmodell har gjort dem till ett attraktivt val för investerare som letar efter långsiktig värdeökning. Med ett dedikerat och kompetent team vid rodret ser det ut som att Fair Investments kommer att fortsätta leverera imponerande resultat och överträffa förväntningarna på marknaden.