Upptäck hur LEI-koder är avgörande för internationell handel och bidrar till transparens och säkerhet i finansiella transaktioner.

Vad är en LEI-kod?

En LEI-kod är en unik 20-siffrig identifieringskod som ges till juridiska personer som deltar i gränsöverskridande finansiella transaktioner. Denna kod är nödvändig för att skapa transparens i det globala finansiella systemet och för att uppfylla vissa lagstadgade krav.

Vad är internationell handel?

Internationell handel är handel mellan olika länder. Den omfattar import och export av varor, tjänster och kapital mellan olika länder. Internationell handel är avgörande för ekonomisk tillväxt och välstånd eftersom det ger företag tillgång till större möjligheter att dra nytta av komparativa fördelar.

Hur bidrar LEI-koder till transparens i den internationella handeln?

LEI-koder spelar en viktig roll för att skapa transparens och säkerhet i den internationella handeln. Genom att tilldela varje juridisk person en unik identifieringskod möjliggör LEI-systemet en klar och entydig identifiering av alla parter i en finansiell transaktion. Detta gör det lättare att övervaka och analysera gränsöverskridande transaktioner och identifiera potentiella risker.

Genom LEI-koder kan myndigheter och andra intressenter få tillgång till viktig information om företag, inklusive deras juridiska struktur, ägande och nyckelpersoner. Detta är särskilt viktigt i internationella handelsavtal, där det finns ett behov av att identifiera parterna i transaktionen och se till att de följer lagar och regler.

LEI-koder hjälper också till att förhindra bedrägerier och penningtvätt i internationell handel. Genom att ha en unik identifieringskod för varje juridisk person kan det vara lättare att upptäcka och övervaka misstänkt aktivitet och identifiera potentiella risker eller oegentligheter. Detta är viktigt för att upprätthålla integritet och trovärdighet.

Rättsliga krav och bestämmelser

LEI-koder är inte bara viktiga för transparens och säkerhet i internationell handel, utan de är också nödvändiga för att uppfylla vissa rättsliga krav. Flera länder och internationella organisationer kräver att juridiska personer har en LEI-kod för att kunna delta i finansiella transaktioner.

Vem behöver en LEI-kod?

Alla juridiska personer som deltar i internationella finansiella transaktioner eller som handlar med aktier, obligationer och andra värdepapper behöver en LEI-kod. Det gäller till exempel banker, finansinstitut, investeringsfonder och försäkringsbolag.

Köp din LEI-kod här. 

Hur skaffar man en LEI-kod?

Att skaffa en LEI-kod är relativt enkelt. Du kan ansöka om en LEI-kod via en godkänd LEI-utfärdare, vilket är en organisation som är auktoriserad att utfärda dessa koder. Processen ser i korthet ut så här:

1. Hitta en LEI-utfärdare
2. Fyll i ansökningsformuläret med korrekta uppgifter
3. Granska och godkänn ansökan innan den skickas in
4. Vänta på godkännande och tilldelning av LEI-kod
5. Övervaka regelbundet och förnya din LEI-kod varje år.