Det är säsong för att mäta radon i inomhusluften. Att mäta är enkelt! Beställ hem och gör din radonmätning med radondosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium. Beställ radonmätare här!

Från 1 oktober till 30 april kan du mäta radon under en längre tid, en så kallad långtidsmätning. En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på och och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Fakta om radon

Radon är en gas som är luktfri, osynlig och färglös. Radon finns naturligt i mark, luft och vatten men kan även finnas i äldre byggmaterial (blåbetong). Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.

Hälsorisker med radon
Långvarig exponering av förhöjda radonhalter ökar risken att drabbas av lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige och är näst efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Därför är det viktigt att mäta radonhalten regelbundet och vid behov vidta åtgärder. Radon är som tidigare nämts både osynlig och luktfri, så det är inte möjligt att avgöra om du utsätts för radon utan att göra en mätning. Det är både enkelt och billigt att göra en radonmätning själv. 

Beställ radondosor
Uppskattningsvis finns det 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m3. Det enda sättet att garantera en radonfri och sund boendemiljö är att göra en radonmätning. 

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner. Som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare kanske tiden inte räcker till. Här kan vi hjälpa till! Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus en komplett helhetslösning där vi genomför alla steg i processen.

  • Godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC
  • Rabatterade priser
  • Snabb leverans
  • Europas snabbaste svarstider
  • Sveriges bästa telefonsupport
  • Riktigt bra service

Relaterade länkar
Radonbesiktning
Radonsanering